Spoločnosť IPO Ecology s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 IPO ECOLOGY sro, Obišovce 17, 044 81 Obišovce    (+421) 917515019    miroslav.janik@ipoecology.sk
  • Facebook
  • Kontakt na nás
IPO Ecology s.r.o.
 

Kontakt

IPO ECOLOGY, s.r.o.

Obišovce 17
044 81 Obišovce

Prevádzka:

Sklad
Adresa :  Medzi mostami 2917/3 ,  040 12 Košice 

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Janík - konateľ, manažér
 0917/515 019
 miroslav.janik@ipoecology.sk

IČO: 44 927 444
IČ DPH: SK2022870773
Banka: OTP Banka a.s., Košice
IBAN : SK75 5200 0000 0000 1144 4803
Zapísaný v obchodnom registri KOŠICE I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24197/V
Zapísaný dňa: 21.08.2009

Certifikáty

Certifikát Certificate

FORMA DODÁVKY

Podľa vzájomnej dohody sme pripravení zabezpečiť:

  • Dodávku "na kľúč" s Projektom pre stavebné povolenie 
  • Dodávku čiastočnú - vyšpecifikovanú zákazníkom
  • Dodávku technológie bez poskytovania služieb

Naša firma je oficiálnym distribútorom vyšpecifikovaných technológií a spolupracuje s renomovanými firmami.

Oblasť technológií pre povrchové úpravy kovov: AABO-IDEAL A/S, NORDSON GmbH, WAGNER GmbH, GEMA GmbH, SORENA sro 
Oblasť technológií pre čistenie odpadových vôd: AQUAFLOT sro, QUINS sro
Oblasť technológií pre otryskávanie :  OTECO sro