Kontakt

IPO ECOLOGY s.r.o.

Obišovce 17
044 81, Slovensko

Ing. Miroslav Janík - konateľ, manažér

telefón
+421 917 515 019

Email
miroslav.janik@ipoecology.sk

IČO: 44 927 444

IČ DPH: SK2022870773

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN : SK49 7500 0000 0040 3021 3558

Zapísaný v obchodnom registri KOŠICE I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24197/V Zapísaný dňa: 21.08.2009

Sklad


Medzi Mostami 2907/3

Košice, 040 12

Slovensko
ipo ecology sklad

Kontaktujte nás

ohľadom projektu

NACENENIE

vášho projektu

osobné stretnutie

prediskutovanie detailov

GARANCIA

NAJVYŠŠEJ KVALITY